nimetus
MTÜ DUO Kirjastus ja Koolitused
registreerimisnumber
80377411
pangakonto number
LHV EE547700771001451961

DUO Kirjastus ja Koolitused

MTÜ DUO Kirjastus ja Koolitused on loodud Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni ühingu ekspertide ja kogemusnõustajate ühisalgatusena 2014. a novembris. Avatud tööturul tegutsev DUO kirjastus on arenev sotsiaalettevõtte, mis vastustab häbimärgistamist, aitab kaasa stereotüüpide vähenemisele ning toetab kogemusnõustamise arendamist, kaasaegset rehabilitatsiooni ja kaasamist.

Kirjastuse üldeesmärgiks on ühiskondliku väärtuse loomine avalikkuse harimise kaudu vaimse tervise häirete valdkonnas ning taastujate toetamise nii nõu ja eeskujuga, kui ka praktiliselt, töökohtade loomisega. Meie põhiväärtusteks on taastumiskeskne mõtteviis ja usk psüühikahäiretega inimeste võimekusse. Hoiakute muutmiseks tuleb meie hinnangul kaasata kindlasti erivajadusega inimesi endid.

Kirjastuse põhitoodeteks on kaasaegsed õppematerjalid ning kootööpartneritele vajalike trükiste koostamine, kujundamine, tõlkimine ja väljaandmine. Kirjastuse tegevusaladesse on alates septembrist lisandunud kogemusnõustamise teenuse arendamine, koolituste korraldamine ja taastujate huvikaitse. Kirjastuse üheks eesmärgiks vaimse tervise häiretega inimeste kaasamisel on ka võimaluse andmine omaloomingu avaldamiseks ja levitamiseks, tugi ja autoriõiguste kaitsmine. Arendusmeeskonda kuulub viis töötajat.

Meil on hea meel teatada, et septembri lõpus ilmub CARe kõikehõlmava rehabilitatsioonimetoodika käsiraamat ka vene keeles.

Meie koostööpartnerid: Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing (EPRÜ), EPRÜ juurde kuuluvad Taastujate Nõukoda ning Duo koolitus- ja tugikeskus, Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö instituut, CARe Europe, MTÜ Heaolu ja Taastumise kool, jt.


Flag Counter